Τετάρτη, 10 Απριλίου 2019

«Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας»
Το ΚΕΠΑ ΠΙΕΡΙΑΣ συμμετέχει ως πάροχος (βάση της 9.2249/08-04-2019 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) στη δράση κατάρτιση στο πλαίσιο της πράξης: «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας» προσφέροντας προγράμματα κατάρτισης για κάθε επίπεδο γνώσεων πληροφορικής (στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες)

Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2019

Επιδοτούμενα Σεμινάρια Εργαζομένων


Συνεχίζονται οι αιτήσεις για τα ΝΕΑ Επιδοτούμενα Σεμινάρια Εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 1-49 (ΟΑΕΔ).
Τα προγράμματα κατάρτισης:
• απευθύνονται σε εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν έως 49 άτομα αλλά και σε εποχικούς εργαζόμενους οι οποίοι είχαν 50 ένσημα και τώρα είναι άνεργοι και η επιχείρηση στην οποία εργάζονταν απασχολούσε πάνω από άτομα 49 άτομα.
• υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας
• περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος
• η διάρκειά τους είναι 40 ώρες
• ο αριθμός διδακτικών ωρών δεν υπερβαίνει τις 4 ημερησίως
• μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος δίδονται Βεβαιώσεις παρακολούθησης
• παρέχουν εκπαιδευτικό επίδομα 200,00€ στον συμμετέχοντα.

Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2019

ΝΕΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΤΟΦΡΜΑΚΩΝ


Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία Ν.4036/2012 (Α' 8), από 26 Νοεμβρίου 2015 η αγορά φυτοφαρμάκων για επαγγελματική χρήση θα επιτρέπεται μόνο σε όσους διαθέτουν ειδικό πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι αγρότες χωρίς πιστοποιητικό δεν θα μπορούν να προμηθεύονται φυτοφάρμακα για τις καλλιέργειες τους, ή θα πρέπει οι ψεκασμοί να γίνονται με την επίβλεψη άλλου πιστοποιημένου ατόμου.
Για το λόγο αυτό όλοι οι αγρότες, παραγωγοί, ραντιστές και μεταπωλητές φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα πρέπει απαραίτητα να αποκτήσουν το παραπάνω πιστοποιητικό, συμμετέχοντας στην διαδικασία των ειδικών εξετάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.